Aerosmith - What It Takes

Regardez le video clip de Aerosmith - What It Takes 1990